Privacyverklaring

Bikes To Remember, gevestigd aan van Gilsstraat 8a, 5212 CA te ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Bikes To Remember
Van Gilsstraat 8a
5212CA ‘s-Hertogenbosch
+31 73 6892261
info@bikestoremember.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bikes To Remember verwerkt de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt hebt in het kader van het gebruik van onze diensten (Het versturen van uw bestelling).

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Eventuele bedrijfsnaam

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bikes To Remember verwerkt jouw persoonsgegevens voor het volgende doel:

  • Afleveren van bestelde producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Bikes To Remember neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Bikes To Remember bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om datgene uit te voeren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn bedraagt 5 jaar na levering van de diensten/werkzaamheden, tenzij er een langere wettelijke termijn van toepassing is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van verzending van uw bestelling en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Bikes To Remember verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken voor verzending van door jou bestelde producten.

Ook foto’s van uw en onze fietsen en producten op onze website worden niet en mogen niet verspreid worden of gebruikt door derden. Zij zijn en blijven eigendom van Bikes To Remember en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt door derden.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze verzendopdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bikes To Remember blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bikes To Remember.

Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bikestoremember.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Bikes To Remember wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bikes To Remember neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bikestoremember.com

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bikes To Remember gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Bikes To Remember gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Aanvullende voorwaarden

Bikes To Remember is verkoper van voornamelijk gebruikte en oude ongebruikte producten. Voor gebruikte- en ongebruikte oude producten is de garantie anders dan voor nieuwe producten. Kopers van onze producten dienen er rekening mee te houden dat gebruikte producten en oude ongebruikte producten niet als nieuw kunnen zijn. Zo kan er gebruiksschade of agingschade waarneembaar zijn. De functionaliteit van een item wordt daar waar nodig geacht vermeld in de product omschrijving. Voor ongebruikte of New Old Stock producten geldt dat deze door ouderdom kunnen zijn aangetast. Deze producten dienen ook met de nodige voorzichtigheid te worden behandeld. Verkeerd gebruik kan leiden tot schade waarvoor wij geen verantwoordelijkheid dragen.

Lakdoek kettingkasten.

Voor lakdoek kettingkasten geldt dat ouderdom de staat van het lakdoek kan beïnvloeden. Lakdoek kan taaier worden waardoor het gemakkelijker scheurt. Bij montage verdient het dan aanbeveling om het lakdoek eerst te verwarmen. Ook drukknopen op lakdoek dienen met uiterste voorzichtigheid te worden behandeld. Voor de restaurator is dit een bekend gegeven. Voor de doe het zelver die hier nog nooit mee gewerkt heeft is deze informatie bedoeld.

Dynamo’s

Voor dynamo’s geldt dat ondanks het feit dat een dynamo functioneert, de dynamo door de jaren aan kracht heeft ingeboet. Verwacht van een oude dynamo niet een lichtbundel zoals de moderne lampen produceren.

Spatborden, frames en dragers

Voor gelakte producten als frames, spatborden en dragers mag verwacht worden dat deze niet krasvrij zijn gebleven door de jaren. Ook ongebruikte oude producten zijn door de jaren verplaatst en hebben niet altijd de meest gunstige opslagplaats gekend.

Buitenbanden

Buitenbanden uit oude voorraad kunnen lichte haarscheurtjes vertonen of verkleuringen vertonen. Oud rubber kan verharden. Bij montage verdient het aanbeveling om dit in een goed verwarmde ruimte te doen alwaar de banden eerst op temperatuur kunnen komen. Ook in de zon zal een oude rubberen band zachter en beter monteerbaar worden. Banden verdienen ook onderhoud. Hiervoor zijn speciale siliconensprays te koop welke voor behoud van rubber zorgen waardoor deze niet snel uitdrogen.