Garantie en retourneren

Garantie

Op alle nieuwe producten die Bikes To Remember levert zijn de standaard fabrieksgaranties van toepassing. Indien documentatie bij de producten is bijgeleverd kunt U hier meer informatie over vinden.

Hoe kan ik aanspraak maken op garantie op een nieuw product?

U stuurt een e-mail naar info@bikestoremember.com als U een defect constateert aan het nieuwe product. Vermeld het factuurnummer en geef een korte omschrijving van het geconstateerde defect. U ontvangt daarop van ons een e-mail met daarin alle informatie omtrent de verdere afhandeling.

Ruilen en/of retourneren

Vanzelfsprekend kunt U het nieuwe product na ontvangst op uw gemak bekijken. U hebt de mogelijkheid om binnen 14 dagen na ontvangst een product te ruilen of te retourneren. Het product mag uiteraard door U niet gebruikt of beschadigd zijn. Verzegelde verpakkingen mogen echter niet worden geopend. Speciaal voor U bestelde of in opdracht gemaakte producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden. Producten worden alleen retour genomen in ongeopende en/of onbeschadigde verpakking (mits er sprake was van een verzegelde verpakking). BTR betaalt alleen verzendkosten terug in geval BTR een fout heeft gemaakt of in geval van verborgen schade of verborgen gebreken.

Gebruikte of New Old Stock producten

Het retoureneren van gebruikte of New Old Stock producten dient altijd in overleg te gebeuren. Op deze categorie oudere gebruikte en ongebruikte producten wordt in pricipe geen garantie gegeven. Wel dient het product te voldoen aan de beschrijving bij het product op onze website. Wij controleren de producten goed alvorens te verzenden. Mocht er een schade zijn die we over het hoofd hebben gezien welke ten koste gaat van de functionaliteit, dan zullen we in overleg met de koper beslissen voor ruil, reparatie of terugbetaling van de productprijs en eventuele verzendkosten.

Hoe te ruilen en/of retourneren?

Als U een product wilt ruilen/retourneren dan mailt U naar info@bikestoremember.com. Vermeld in de mail het factuurnummer en wat U wilt retourneren en waarom. Wilt U iets ruilen, vermeld dan ook wat U weer retour wenst te ontvangen.

U ontvangt daarop een e-mail van ons met daarin alle informatie omtrent het ruilen/retourneren.

Hoe lang duurt het?

Na ontvangst van een retour ontvangen product wordt bij een retour of het ongedaan maken van een koop binnen 5 werkdagen het factuurbedrag op uw bank/girorekening teruggestort.

Bij het ruilen van een product duurt het normaliter maximaal 5 werkdagen, na ontvangst bij ons van het te ruilen product, dat U het nieuwe product in huis heeft.

Wat zijn de Ruil/Retourkosten?

U betaalt de verzendkosten bij ruilen of retourneren om het product naar Bikes To Remember op te sturen zelf.
Wij betalen de verzendkosten bij ruilen om het gewenste product naar U op te sturen.

Niet-complete- en/of defecte producten

Het is natuurlijk mogelijk dat er bij een product een onderdeeltje o.i.d. mist of dat U aan het product een defect constateert. Meld dit dan direct, maar in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling door middel van een e-mail aan info@bikestoremember.com . Geef hierin aan wat er mist of welk defect U hebt geconstateerd.

Op werkdagen ontvangt U dan binnen 24 uur een e-mail van ons met daarin alle informatie omtrent de verdere procedure. U betaalt uiteraard dan geen verzendkosten.

Download Garantie en retourneren informatie